باز / فروپاشی بلوک ورود به سیستم
نام کاربری
رمز عبور
 
باز / فروپاشی بلوک اطلاعیه ها
10 آوریل 2020
فیلم های آموزشی پشتیبانی

1.ساختن آزمون

2.تغییر رمز عبور

3.قرار دادن محتوا

ظاهر سایت پس از ضبط این فیلم ها بهبود پیدا کرده اما روند انجام عملیات بالا تغیری نکرده. 

پشتیبانی